ON-LINE ŠKOLENÍ PRO ZAMĚSTNANCE

Rychlý kontakt: +420 608 12 20 70

Typy školení

Školení řidičů

Kurz je zaměřen na ověření znalostí pravidel silničního provozu a bezpečnosti práce v dopravě. Jeho obsah vyplývá z povinností zaměstnavatele daných zákoníkem práce.

Vstup do školení


Školení BOZP a PO

V souladu s platnou legislativou nabízíme kurzy BOZP a PO. Pokud potřebujete vytvořit školení přímo dle vašeho pracovní zaměření, objednejte si balíček „na míru“, který obsáhne pravidla bezpečnosti při konkrétních činnostech Vašich zaměstnanců.

Vstup do školení


Počítačová gramotnost

Test k ověření znalostí v oblasti základní práce s počítačem pro Vaše nové i stávající zaměstnance. Obsah testu: Pojmy informačních technologií, Práce s počítačem a správa souborů, Textový editor WORD, Tabulkový kalkulátor EXCEL, Internet.

Vstup do školení

Základní registry

Kurz je určen zaměstnancům veřejné správy, kteří mají povinnost se základními registry efektivně pracovat. Seznamuje s projektem SZR, jeho pojmy a legislativními opatřeními a doporučuje pracovní postupy při práci se systémem registrů.

Vstup do školení


Tlakové nádoby

Připravujeme ...


První pomoc

Připravujeme ...


Protikurupční jednání

Připravujeme ...